Kullar födda hos oss

   

IC S*Leppert's Camé fick tillsammans med EC Llandar Wildatheart

     

Leppert's Flinta heter nu Tiger Flinta

     

Lepperts Ferro

Lepperts Fayalite

Lepperts Fergus

Alectrona

Acamas

Abaris och Aiolos

 

Björn

 

Beyla

 

Bjarkarima

 

Buseyra